woman-working-as-doctor

*** นโยบายการใช้งาน (Cookie Policy) ***

        บริษัท บางกอก เชน ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”) บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป) “บริษัทในเครือ” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลในกลุ่ม ดังนี้ (ก) กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ค) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และ (ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช รวมทั้งยังเป็นผู้ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี้จะเรียก BCH และ บริษัทในเครือ รวมกันว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ กลุ่มบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครอง อย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ  จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สําหรับเว็บไซต์นี้

1. การใช้คุกกี้ของ กลุ่มบริษัทฯ

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน วัตถุประสงค์หลักของคุกกี้ของ กลุ่มบริษัทฯ  จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้เข้าเว็บไซต์ในอนาคตได้ โดยคุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเช่น ที่อยู่, รหัสผ่าน, ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือนปีเกิดของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ หากคุกกี้ถูกลบ การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทการใช้งานของคุกกี้

  • คุกกี้ที่มีความจําเปน (Necessary Cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานต่อเว็บไซต์ เพื่อความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งานให้ถูกต้อง ทําให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย และสามารถใช้งานในเวปไซต์ได้ทุกส่วน โดยคุกกี้ประเภทนี้จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด และไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ได้ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการใช้งานเว็บไซต์

  • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

          เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics คุกกี้นี้อาจมีการติดตาม ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของ กลุ่มบริษัทฯ   ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัทฯ   ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มบริษัทฯ  สามารถจัดทําเนื้อหาที่น่าสนใจและแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

ตารางด้านล่างแสดงถึงคุกกี้ต่างๆที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

ประเภท

ชื่อคุกกี้

ชื่อเว็ปไซต์

Necessary Cookies

_session

cisession

XSRF-TOKEN

Bangkokchainhospital.com

Kasemrad.co.th

Theworldmedicalcenter.com

Kasemradinter.com
Karunvej.com

Bchvaccine.com

Analytical Cookies

_gtag_UA_175303199_8

_ga_K0DMNBHPXN

_gat

_gid,

_ga

Bangkokchainhospital.com

Kasemrad.co.th

Theworldmedicalcenter.com

Kasemradinter.com
Karunvej.com

Bchvaccine.com

2. วิธีการลบคุกกี้ทำอย่างไร

          ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้
     – Chrome
     – Firefox
     – Internet Explorer
     – Safari
     – Safari for ios
     – Chrome for android
     – Chrome for ios

3. การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

          กลุ่มบริษัทฯ  มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบและให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากท่านต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของกลุ่มบริษัทฯ

นโยบายการใช้งานคุกกี้นี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565