ข้อมูลทั่วไป

ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กและตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาจิตใจสำหรับเด็ก โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เรามีทีมแพทย์ในคลินิกเฉพาะทางที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นพิเศษในการรักษาโรคเฉพาะทาง ตลอดจนการให้คำปรึกษาสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมมุมพักผ่อน พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กแต่ละวัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็กในขณะที่มารับบริการ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเด็กโดยใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดูแลทารกได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย ตั้งแต่วินาทีแรกที่บุตรหลานของท่านลืมตาดูโลก และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การให้บริการคลินิกเฉพาะทาง

  • ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับจิตเวชและพฤติกรรมผิดปกติ
  • ตรวจวินิจฉัยรับปรึกษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและการปรับตัวเข้าสังคม
  • ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการปรกติและล่าช้า ส่งเสริมศักยภาพเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก
  • ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับและอารมณ์
  • ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในเด็ก
  • ตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก
  • ตรวจวินิจฉัยการแพ้นมวัว ภาวะกรดไหลย้อน กระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบ ลำไส้อักเสบ อุจจาระร่วง ท้องผูก ภาวะปวดท้องเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • ตรวจวินิจฉัยภาวะตัวเหลือง ตาเหลืองในเด็ก ไวรัสตับอักเสบ ภาวะตับแข็ง ถุงน้ำดีอักเสบ
  • ตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
  • ตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในเด็ก

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม : 02-529-4533 ต่อ 1814