ข้อมูลทั่วไป

แผนกรังสีวิทยาและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการตรวจและวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทัยสมัย เพื่อให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ในการวินิจฉัยโรค และโรงพยาบาลได้จัดสรรค์เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียด เพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

  • เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray General)
  • เครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)
  • เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography)
  • การส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PAC)

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกรังสีวิทยา : 02-529-4533 ต่อ 1224