woman-working-as-doctor

แผนกกายภาพบำบัด

 ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการทางกายภาพในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ, ระบบประสาท, กล้ามเนื้อ และกระดูกทั้งผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน ให้บริการทุกวัน ในกลุ่มเด็กอายุ 3 เดือน – 2 ปี, เด็กพัฒนาการช้า, ผู้สูงอายุ, หญิงตั้งครรภ์, โดยทีมนักกายภาพบำบัด มีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยระบบประสาทให้บริการจัดโปรแกรม การออกกำลังกาย เฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท โดยประเมินอาการ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด

 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้บริการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยทางระบบประสาท
 2. ธาราบำบัดให้บริการกายภาพบำบัดด้วยน้ำวน ในผู้ป่วยโรคข้อ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก, เด็กพัฒนาการช้า, หญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ
 3. การรักษาด้วยเครื่องความถี่เหนือเสียงให้บริการรักษาด้วยคลื่นเสียง เพื่อลดปวดในกลุ่มผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคข้อ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก
 4. การประคบร้อนให้บริการกายภาพบำบัด ด้วยแผ่นประคบความร้อนชื้น ในกลุ่มผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคข้อ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก ร่วมกับการบริการ
  ด้วยเครื่องความถี่เหนือเสียงการลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ
 5. บริการการรักษาลดอาการปวดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ ในผู้ป่วยระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
 6. การกระตุ้นไฟฟ้าบริการชลอการฝ่อลีบด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 7. การรักษาด้วยคลื่นความร้อนลึก การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และข้ออักเสบ
 8. การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทางกระดูกทุกกลุ่มอายุ ด้วยกายภาพบำบัด ด้วยวิธีทันสมัย
 9. การทำกายภาพในเด็กที่มีปัญหา ไอ, เสมหะ, โดยการเคาะปอด ด้วยเทคนิคทางกายภาพ
 10. การรักษาภาวะข้อยึดติด เช่น โรคไหล่ติด, โรคเข่าติด ฯลฯ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกายภาพบำบัด โทร : 02-529-4533 ต่อ 1111