กายภาพบำบัด

ให้บริการทางกายภาพในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ, ระบบประสาท, กล้ามเนื้อ และกระดูกทั้งผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน ให้บริการทุกวัน ในกลุ่มเด็กอายุ 3 เดือน – 2 ปี, เด็กพัฒนาการช้า, ผู้สูงอายุ, หญิงตั้งครรภ์, โดยทีมนักกายภาพบำบัด มีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยระบบประสาทให้บริการจัดโปรแกรม การออกกำลังกาย เฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท โดยประเมินอาการ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด

ติดต่อแผนกกายภาพบำบัด

โทร 02-529-4533 ต่อ 1555