ข้อมูลทั่วไป

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน: 02-529-4533 ต่อ 1229, 2039