ข้อมูลทั่วไป

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น

 • ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์
 • ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีที่ทันสมัยเห็นผลชัดเจน
 • รักษาโรคภายในสตรี ภาวะมีบุตรยาก

การวางแผนครอบครัว รวมถึงการคลอดโปรแกรมแบบเหมาจ่าย การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การทำรีแพร์ เป็นต้น

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

 1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
  แผนกสูติ-นรีเวชกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
  – ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง colposcope และตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
  – ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
  – ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
  – ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
 2. รักษาโรคของสตรี
  – ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
  – โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม โดยคลินิกเต้านมพร้อม ให้บริการรักษาอย่างครบวงจรและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
  เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  – ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดและการผ่าตัดส่องกล้อง
 3. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร
  มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

 • เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
 • เครื่องอัลตร้าซาวน์
 • เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โทร : 02-529-4533 ต่อ 2022