woman-working-as-doctor

แผนกจักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

แผนกจักษุวิทยา
แผนกจักษุ เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา จากนั้นจอประสาทตาจะส่งภาพซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าไปยังสมองเพื่อแปลเป็นภาพที่เราเห็น ซึ่งหากภาพที่ชัดเจนตกบนจอประสาทตาพอดีเราจะเห็นภาพนั้นได้คมชัด ถ้ากำลังการรวมแสงของตาไม่ตกพอดีที่จอประสาทตาจะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ
แผนกจักษุให้บริการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย ในด้านต่าง ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

  • เครื่องตรวจตาส่วนหน้าด้วยเครื่องสลิตแลมป์
  • เครื่องวัดความดันลูกตา
  • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกจักษุวิทยา : 02-529-4533 ต่อ 1218