ข้อมูลทั่วไป

  • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
  • เอกซเรย์ทั่วไป
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกเวชปฏิบัติ-ทั่วไป โทร : 02-529-4533