แผนกไอซียู

ข้อมูลทั่วไป

บริการเฉพาะทาง
ให้บริการในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ระบบต่าง ๆ ทั้งทางอายุกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม ผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจ รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องการดูแลสังเกตอาการ และรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งได้รับการอบรมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผ่านการฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง และได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

  • เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • เครื่องวัดความดันโลหิต
  • เครื่องวัดระดับออกซิเจน โดยเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแต่ละตัว สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องติดตามศูนย์กลาง ที่เคาน์เตอร์พยาบาล ซึ่งจะสามารถเตือน, บันทึกเหตุการณ์ / ภาวะผิดปกติ ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ตลอดเวลา
  • อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจ (Temporary Pacemaker) ให้ทำงานตัวในกรณีหัวใจหยุดเต้น หรือเต้นช้ากว่าปกติ
  • เครื่องช็อตไฟฟ้าฟัวใจ (Defibrillator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า พลังงานสูงในระยะสั้น เพื่อกระตุกหัวใจที่เต้นเร็ว / ผิดปกติ ให้กลับเข้าสู่ภาวะหัวใจเต้นปกติ
  • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra – Aortic Balloon Pump) เป็นอุปกรณ์ช่วยลดการทำงานของหัวใจ ในภาวะช็อคจากหัวใจ, หัวใจที่ล้มเหลวที่รุนแรง ในการให้ยา, สารน้ำต่าง ๆ ใช้ Infusion Pamp หรือ Syring Pamp ซึ่งเป็น
  • อุปกรณ์ให้สารน้ำและยา เพื่อให้ได้ปริมาณยา, สารน้ำที่ถูกต้อง

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกไอซียู โทร : 02-529-4533 ต่อ 1234