Slide 1
Slide 2
Slide 3
ขั้นตอนการยืนยัน
previous arrow
next arrow
 
 
เรียน : ผู้รับบริการทุกท่าน

ผู้ที่ลงทะเบียนแบบสำรวจความต้องการ ฉีดวัคซีน (ทางเลือก) Moderna สำหรับป้องกัน COVID-19 กับทางโรงพยาบาลในเครือ รพ.เกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นเนล, เครือ รพ.เกษมราษฏร์, เครือ รพ.การุญเวช และ รพ.เวิลด์เมดิคอลทุกสาขา ในระบบแล้วทุกท่าน

โปรดติดตามข้อความยืนยันความต้องการการจองวัคซีนทาง SMS อีกครั้ง หรือสามารถเข้ามายืนยันความต้องการผ่านทางลิงค์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/BCHvacbooking

 

” ฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ ประจำปี 2563 “
นายแพทย์อภิชาต สุดาทิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พร้อมด้วยนายณรงค์ ดวงดาว หัวหน้ากลุ่มงานช่างและซ่อมบำรุง
คณะกรรมการความปลอดภัย และอัคคีภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง
และบุคลากรร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึง
ความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง
ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง
และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย ณ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

” เพราะความสำเร็จ….ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลข “
แต่ยังรวมถึงมูลค่าความสุข และความยั่งยืนขององค์กรในมุมมองของ
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)