Slide 1
01
03
02
previous arrow
next arrow

 

 

 

 

สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ที่มีประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีและอยุธยา

สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย !

 

 
 
 
 
 
เรียน : ผู้รับบริการทุกท่าน

 โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

ชวนเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาล

ปี 2566 รับผู้ประกันตนเพิ่ม 10,000 ราย

 

สนใจติดต่อ :

•แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

 

” ฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ ประจำปี 2565 “
นายแพทย์อภิชาต สุดาทิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พร้อมด้วยนายณรงค์ ดวงดาว หัวหน้ากลุ่มงานช่างและซ่อมบำรุง
คณะกรรมการความปลอดภัย และอัคคีภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง
และบุคลากรร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึง
ความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง
ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง
และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย ณ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

 

 

 

รวม Package และกิจกรรมภายใน

ของทางโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี